Choď na obsah Choď na menu
 


Invitation & programme

Invitation & programme - link (draft)

 

23.8.2019

Welcome tournament (international mellée)

Date: 23.8.2019 start: 18:00  registration 17:15-17:45

Registration to 22.8.2019; 23:59  (or in place)

Starting fee 5 €/person (dinner “guláš SLOPAK")

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

24.8.2019

Centrope cup Slovakia (triplet MIX)

Date: 24.8.2019, presentation till 8:45 

Registration till 23.8.2019; 23:59 https://portal.sfp.sk/team/show-all/713

Starting fee 39€/triplet (lunch and drink)

System 5 round swiss + 32KO (50 min. + 1 draw) 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

25.8.2019

Centrope cup Slovakia (triplet MIX) - continue KO 16

Presentation till 8:45

Start 16KO 9:00

System 16KO (50 min. + 1 draw, final without time limit) 

 

Zbohom leto (dublet)

Date: 25.8.2019, presentation to 8:45

Registration to 24.8.2019; 21:00 https://portal.sfp.sk/team/show-all/786

Starting fee 9€/person / 7€ junior to 18 years (lunch)

System swiss without KO ??

 

possibility of accommodation

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

23.8.2019

 

Uvítací turnaj (medzinárodné mellée)

Termín: 23.8.2019 štart: 18:00 prezentácia 17:15-17:45

Registrácia do 22.8.2019; 23:59 ( alebo na mieste )

Štartovné 5 €/hráča (večera guláš "SLOPAK")

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

24.8.2019

Centrope cup Slovakia (trojice MIX)

Termín: 24.8.2019, prezentácia do 8:45

Registrácia do 23.8.2019; 23:59 https://portal.sfp.sk/team/show-all/713

Štartovné 39€/triplet (obed + nápoj )

Systém 5 kolový švajčiar + 32KO (50 min. + 1 nahodenie)

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

25.8.2019

Centrope cup Slovakia (trojice MIX) - pokračovanie KO 16

Prezentácia do 8:45

Štart 16KO o 9:00

Systém 16KO (50 min. + 1 nahodenie, finále bez časového limitu)

 

Zbohom leto (dvojice)

Termín: 25.8.2019, prezentácia do 8:45

Registrácia do 24.8.2019; 21:00 https://portal.sfp.sk/team/show-all/786

Štartovné 9€ dospelý / 7€ junior do 18 rokov (obed)

Systém švajčiar bez KO

 

Možnosti ubytovania